Oμαδική άθληση και συνεργασία σε μια αθλητική ακαδημία

Share This Post

«Είναι φυσικό να υπάρχουν πάνω και κάτω σε μια ομάδα, ιδίως αν έχεις να κάνεις με άτομα που προσπαθούν να επιτύχουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Αλλά όταν μπαίναμε μέσα στις τέσσερις γραμμές, ξέραμε τι ήμασταν ικανοί να κάνουμε. Όταν εμφανιζόταν μια κατάσταση υψηλής πίεσης, ο ένας ήταν τρόπον τινά καλωδιωμένος με το διπλανό του, σαν μια συνεκτική μονάδα. Γι’ αυτό κατορθώσαμε να κάνουμε τόσα συχνά come backs και να κερδίζουμε τόσα παιχνίδια που κρίνονταν στον πόντο». Michael Jordan, I can’t accept not trying. Harper Collins Publishers, 1994

Όποιος έχει ασχοληθεί με τον ομαδικό αθλητισμό έχει αναμφίβολα συναντήσει αρκετούς προπονητές που τονίζουν τη σημασία της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Η συνεχής έμφαση σε αυτούς τους δύο παράγοντες δεν αποκαλύπτει μόνο το ζωτικό τους ρόλο, αλλά αναδεικνύει και την αξία τους στην εσωτερική λειτουργία της ομάδας. Στο σύμπαν του ομαδικού αθλητισμού, όπου η νίκη αποτελεί συχνά τον τελικό στόχο, η αποτελεσματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των μελών να συνεργάζονται αρμονικά. Όταν τα μέρη του συνόλου λειτουργούν κατά το δυνατόν ως ένας ενιαίος μηχανισμός, οι παίκτες μεγιστοποιούν την ατομική τους απόδοση, θυσιάζονται για τον διπλανό τους και, εν τέλει δείχνουν να απολαμβάνουν τη μεταξύ τους παρέα. Γίνεται αντιληπτό ότι από τη διαμόρφωση μιας τέτοιας κουλτούρας ομαδικής άθλησης η ίδια η ακαδημία θα βγει πολλαπλά ωφελημένη.

To who is who και η σημασία της νίκης στον ομαδικό αθλητισμό

Σύμφωνα με τη μελέτη των McEwan και Beauchamp1, ως ομαδική δουλειά (teamwork) ορίζεται «μια δυναμική διαδικασία που περιλαμβάνει τη συνεργατική προσπάθεια των μελών της ομάδας με σκοπό να φέρουν εις πέρας τους ανεξάρτητους και αλληλεξαρτώμενους ρόλους που απαιτεί η μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων να επιτύχει η ομάδα τους στόχους της». Ενώ σύμφωνα με τον κοινώς αποδεκτό ορισμό του J. Coakley η συνεργασία είναι «μια κοινωνική διαδικασία μέσω της οποίας η απόδοση αξιολογείται και ανταμείβεται με βάση τα συλλογικά επιτεύγματα μιας ομάδας ανθρώπων που εργάζονται από κοινού για να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο»2.

Από τους παραπάνω ορισμούς διαπιστώνουμε ότι όταν ο σύλλογος είναι σε θέση μέσω της διοίκησης και των προπονητών να βελτιώνει μέσα στο αγωνιστικό έτος την ομαδικότητα και τη συνεργασία των μελών της ομάδας, τότε αναπόφευκτα θα ενισχύεται και η συλλογική αποτελεσματικότητα. Στην περίπτωση που οι αθλητές εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και ως μονάδες παραμένουν αφοσιωμένοι στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει το σύνολο, αντιλαμβανόμαστε ότι η ομάδα μεγιστοποιεί τις πιθανότητες της νίκης. Όπως παραδέχεται και ο Michael Jordan στο εισαγωγικό παράθεμα, εφόσον μιλάμε για ομαδικό αθλητισμό, η νίκη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της ομάδας.

Ομαδική άθληση & Συνεργασία: τα κρυμμένα οφέλη

Πέρα, όμως, από το κάπως στενό πλαίσιο του διπόλου νίκη-ήττα, μια αθλητική ακαδημία θα πρέπει να διατηρεί μια γενικότερη οπτική ως προς την προαγωγή της ομαδικής άθλησης και της συνεργασίας. Και αυτό διότι μπορεί να βγει πολλαπλά ωφελημένη. Ας δούμε συγκεκριμένα πώς.

  1. Η διαμόρφωση μιας κουλτούρας συνεργασίας και ομαδικότητας ως κεντρική κατευθυντήρια αρχή από τη διοίκηση της ομάδας, δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας. Το να αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου ως οργανικό μέλος ενός συνόλου, εντός του οποίου βρίσκεις υποστήριξη και ενθάρρυνση, συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης του αθλητή. Έτσι, δημιουργείται ένας δεσμός εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητών και, θα λέγαμε, αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Μπορεί να φανταστείτε κάποιο παιδί που δε θα ήθελε να είναι μέρος ενός τέτοιου συλλόγου; Ή μπορείτε να φανταστείτε κάποιο χορηγό (δείτε εδώ για το πώς να αποκτήσετε μια αθλητική χορηγία) που δε θα ήθελε να συνδέσει τα brand name του με αυτό το εγχείρημα; 
  2. Αν δεχθούμε ότι οι επιτυχίες της ομάδας και των αθλητών της αποτελούν ίσως το στοιχείο με τη μεγαλύτερη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης από τη μεριά του συλλόγου, τότε η προαγωγή της συνεργασίας και της ομαδικότητας είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Εφόσον έχει επιτευχθεί ένα συλλογικό κλίμα όπως το περιγράψαμε στο (1), σημαίνει ότι έχουν χτιστεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση των ατομικών και ομαδικών δεξιοτήτων του αθλητή. Η αθλητική ακαδημία θα είναι σε θέση να καλλιεργήσει αρκετά νέα ταλέντα, τα οποία μπορεί να γίνουν οι πρωταγωνιστές του αύριο. Αλλά πέρα από τις ατομικές δεξιότητες, η συνεργατική προσέγγιση του παιχνιδιού αποτελεί κομβικό παράγοντας προς την επίτευξη συλλογικών στόχων. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να διαφημιστεί το όνομα της ακαδημίας πέρα από τους ανερχόμενους αθλητές της και τις ομαδικές επιτυχίες;

Μην ξεχνάτε

Από τα παραπάνω θέλουμε να συγκρατήσετε τα εξής: 

  1. αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός και το δίπτυχο ομαδικότητα-συνεργασία είναι συστατικό του στοιχείο.
  2. προσεγγίστε τη συλλογική επιτυχία ως εμπορικά αξιοποιήσιμο προϊόν μέσα από το δίπτυχο ομαδικότητα-συνεργασία.

Έχοντας αυτά στο νου σας, η αθλητική σας ακαδημία θα γίνει πολύ περισσότερο ελκυστική σε νέους αθλητές αλλά και σε δυνητικούς χορηγούς που θα επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθειά σας. Διαβάστε το εγχειρίδιο για την αθλητική χορηγία στο myTeam blog. 

Τέλος, τo myTeam αντιλαμβανόμενο τη σημασία της ομαδικής άθλησης και του αντίκτυπού της στην αναβάθμιση του αθλητικού συλλόγου έχει ενσωματώσει λειτουργίες που προωθούν την ομαδική συνεργασία, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την επικοινωνία μεταξύ διοίκηση-προπονητών-αθλητών. 

Κλείστε μια παρουσίαση για να δείτε πως μπορεί να επωφεληθεί ένα αθλητικό σωματείο πατώντας εδώ

Παραπομπές

  1. Desmond McEwan & Mark R. Beauchamp (2014) Teamwork in sport: a theoretical and integrative review, International Review of Sport and Exercise Psychology, 7: 1,229-250.
  2. “Jay Coakley,Sport in society: Issues and controversies, McGraw-Hill Education, 1994.

More To Explore