εικόνα που δείχνει τη φωτογραφία του blog post writer και τον τίτλο

Share This Post

O Γιώργος Σκιαδάς, επικεφαλής οικονομικού προγραμματισμού και στρατηγικών συνεργασιών στον Παναθηναϊκό Α.Ο, αναγνωρίζει την ολοένα αυξανόμενη σημασία των πλατφορμών διαχείρισης αθλητικών συλλόγων στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο αν και η αξία τους δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα επαρκώς! Στα αναπτυξιακά τμήματα του Παναθηναϊκού ΑΟ αυτή η αξία αναγνωρίζεται, όπως και η αξία του να στηριζόμαστε σε συστήματα διαχείρισης πελατών που βελτιώνουν την εμπειρία αθλητών/τριων, προπονητών και κάθε εμπλεκόμενου.

Μετρήσιμη αθλητική αξία

Για το αθλητικό σωματείο που προσφέρει αθλητικές υπηρεσίες σε αθλούμενους και κυρίως σε παιδιά, που παράλληλα εμπλέκονται και οι γονείς τους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθεί την ποιότητα της υπηρεσίας του από την πλευρά των μελών. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή που θα αναλύσουμε.

Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό για το αθλητικό σωματείο να λαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση και δεδομένα, τα οποία θα του επιτρέπουν να εξάγει συμπεράσματα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Λαμβάνουμε πάντα υπόψιν μας πως ο δυσαρεστημένος πελάτης, θα μας κοστίσει περισσότερο να αντικατασταθεί από το να τον κρατήσουμε, ενώ το αρνητικό net promoter score θα επιφέρει μια αρνητική εικόνα για την υπηρεσία μας, δύσκολα διαχειρίσιμη.

Εξερευνώντας την ποιότητα στον κόσμο της παραγωγής αθλητικών υπηρεσιών, και εφόσον έχουμε την ικανότητα να μετράμε αν μια υπηρεσία είναι καλή ή κακή, εάν πετυχαίνει τον σκοπό της, αν μειώνουμε τα λάθη μας και τα περιορίζουμε, είναι στοιχείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Με δεδομένο πάντα πως στις υπηρεσίες γενικά, και πόσο μάλλον, στις παραγόμενες αθλητικές υπηρεσίες, δε μετριέται εύκολα το λάθος και η αποτυχία.

Η συνεργασία με το myTeam μας έδωσε όλα αυτά που χρειαζόμασταν για να ξεκινήσουμε την ψηφιακή μας μετάβαση! Πλέον μπορούμε να μετράμε την ποιότητα της υπηρεσίας μας σε πολυπληθείς ακαδημίες με πολλά τμήματα παιδιά και προπονητές. Με μια πλατφόρμα διαχείρισης ακαδημιών σαν το myTeam, στις μικρές και μη αγωνιστικές ηλικίες ανάπτυξης αθλουμένων, περισσότερο οι γονείς αλλά και οι αθλούμενοι, μπορούν από το σπίτι να έχουν πρόσβαση σε μια εφαρμογή προγραμματισμού του προπονητικού πλάνου. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν την εβδομάδα τους, τον μήνα και συνολικά την αγωνιστική χρονιά. Ακόμα μπορούν να πάρουν σπίτι τους όλη αυτή την ανατροφοδότηση, να την επεξεργαστούν και να αρχίσουν να εμπιστεύονται ακόμα περισσότερο τη δουλειά που γίνεται στον σύλλογο, βρίσκοντας έτσι, μέσα από την εφαρμογή, τρόπους βελτίωσης για τη δραστηριότητα του μικρού αθλητή/αθλήτριας. Με λίγα λόγια ενώ μειώσαμε τον μη ωφέλιμο χρόνο διάδρασης με τον προπονητή και τους υπαλλήλους μας, παράλληλα αυξήσαμε τον χρόνο ποιοτικής ενασχόλησης του γονέα και του αθλητή με τον αθλητισμό.

Ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς είναι τα αγωνιστικά τμήματα και στην ψηφιακή μας μετάβαση οι αθλητές μπορούν να αξιοποιήσουν την εφαρμογή με σκοπό να βελτιωθούν στην πρακτική τους άσκηση, να δώσουν ανατροφοδότηση στο προπονητικό team τους, να έχουν ξεχωριστό πλάνο και να μπορούν να βγάζουν προπονητικό πρόγραμμα στο σπίτι τους, κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν  κάνοντας έτσι τον αθλητισμό ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι/ες θα συνδεθούν ακόμα περισσότερο με την αθλητική τους δραστηριότητα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην εφηβική ηλικία.

Προπονητικός επαγγελματισμός μέσω του myTeam 

Το σωματείο από την πλευρά του προπονητή μπορεί να ελέγχει την αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών, δίνοντας  εξατομικευμένες συμβουλές, βελτιώνοντας ακόμα καλύτερα τον προγραμματισμό των τμημάτων με αποτέλεσμα να αφιερώνει ποιοτικό χρόνο στον προγραμματισμό των προπονήσεων και των πρακτικών ασκήσεων. Οι προπονητές μέσω της εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να μετράνε την εξέλιξη των τμημάτων τους και του κάθε αθλητή/τριας ξεχωριστά. Η διαδικασία προτάσεων βελτιωτικών ασκήσεων για κάθε αθλούμενο/η διευκολύνεται λαμβάνοντας ακόμα περισσότερη ποιοτική υπηρεσία από το σωματείο.

Οι διαχειριστές τμημάτων για κάθε σωματείο μπορούν να ελέγχουν το έργο του προπονητή, μπορούν να ελέγχουν πολύ πιο εύκολα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την παρουσία ή μη των πελατών τους, τις οικονομικές μετρήσεις που είναι και ο ποιοτικότερος δείκτης για τη σύνδεση των αθλητών/τριων με την ομάδα τους. Όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχουν πλέον ηλεκτρονικά, ξεφεύγοντας από το «τεφτέρι» του προπονητή/τριας, ο οποίος/α έχει να επικεντρωθεί στο σημαντικό έργο της προπόνησης. Ουσιαστικά μια πλατφόρμα διαχείρισης αθλητικών συλλόγων δίνει στο σωματείο ή την επιχείρηση που παράγει την υπηρεσία, υπαρκτά δεδομένα έτοιμα προς διαχείριση με τα οποία μπορεί να αναγνωρίσει νέες ευκαιρίες ή να κάνει διορθωτικές αλλαγές, να βρει θετικά ή αρνητικά στοιχεία , να κατευθύνει ακόμα καλύτερα τους προπονητές και το προσωπικό. Επιπλέον, μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός προπονητή χωρίς να χρειαστεί να επηρεαστεί η συνεργασία μαζί του/της, να εντοπίσει τους αδιάφορους αθλητές και να δουλέψει μαζί τους για να συνδεθούν ακόμα περισσότερο με την ομάδα τους και αξιοποιώντας τα αγωνιστικά δεδομένα να καταλήξει σε καλύτερες αγωνιστικές ομάδες βελτιώνοντας έτσι τη συνολική εμπειρία όλων των αθλητών όλων των ηλικιών και κατηγοριών στο σύλλογο.

Λύνει το δύσκολο κομμάτι που έχει μια επιχείρηση παραγωγής αθλητικών υπηρεσιών που είναι η συλλογή ποιοτικών δεδομένων για τον τρόπο με τον οποίο παράγει και διανέμει την υπηρεσία της. Χωρίς τα  δεδομένα αυτά, θα έπρεπε να είχαμε έναν άνθρωπο πάνω από κάθε προπονητή που να γνωρίζει πως θα τα συλλέξει. Αυτό, το κάνει η εφαρμογή για εμάς, συλλέγοντας τα δεδομένα και εμείς τα επεξεργαζόμαστε με τον τρόπο που θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι ο καταλληλότερος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να επανατοποθετούμαστε στην αθλητική αγορά.

Διαχείριση σημαντικότερου πόρου

Στον Παναθηναϊκό Α.Ο. έχουμε ειδικά συστήματα διαχείρισης των πόρων μας (ERP) με τα οποία έχουμε την εικόνα εισροών-εκροών των οικονομικών στοιχείων, όμως, αυτά τα συστήματα δε δίνουν την εικόνα που χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε το πελατειακό μας δυναμικό, το οποίο και είναι το σημαντικότερο asset μας. Έτσι στοχεύσαμε στρατηγικά στην αύξηση του retention rate και στην αύξηση του καλύτερου promotional tool που είναι το “word of mouth”. Με απλά λόγια, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι αθλούμενοι είναι ευχαριστημένοι και μοιράζονται τις θετικές τους εμπειρίες με άλλους, διαφημίζοντας μας με αυτόν τον τρόπο.

Στο myTeam βρήκαμε το ιδανικό εργαλείο για την εκπόνηση αυτού του πλάνου. Είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα πως μετά από δύο χρόνια συνεργασίας, βελτιώθηκε η οικονομική μας κατάσταση αποφεύγοντας τα μεγάλα έξοδα που έχουν οι διαφημιστικές καμπάνιες αντίστοιχα καταλήγοντας πως  η επένδυση στο να βρούμε νέους πελάτες κοστίζει πολύ περισσότερο από την επένδυση στο να κρατάμε τους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας στο οικοσύστημα μας για πολλά χρόνια. Η δημιουργία μιας τέτοιας κουλτούρας δεν αποδίδει μόνο οικονομικά αλλά εξασφαλίζει και τον σταθερό προγραμματισμό των εσόδων και των σταθερών χρηματοδοτών στην εξέλιξη της αγωνιστικής χρονιάς.

More To Explore