Ολα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την ασφάλιση προπονητών σε ένα αθλητικό σωματείο.

Share This Post

Είναι κοινός τόπος ότι στον κλάδο του ερασιτεχνικού αθλητισμού οι σχέσεις εργασίας μαστίζονται εδώ και δεκαετίες από την επισφάλεια, την ανασφάλιστη απασχόληση και τις προφορικές δεσμεύσεις οι οποίες ενίοτε δεν τηρούνται. Η διετία της πανδημίας με την παύση των αθλητικών δραστηριοτήτων και τη μη καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων στο προπονητικό προσωπικό έφερε στην επιφάνεια όλα αυτά τα προβλήματα προετοιμάζοντας το έδαφος για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι, σε συνέχεια του αθλητικού νόμου 4809/2021, ο νέος νόμος 5025/2023 με θέμα «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας» έρχεται να τοποθετήσει εντός νόμου τις αθλητικές δραστηριότητες υποχρεώνοντας τα σωματεία να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την ασφάλιση των προπονητών. 

Στις ακόλουθες γραμμές αποσκοπούμε να περιγράψουμε συνοπτικά αυτό το νομοθετικό πλαίσιο όπως και να τονίσουμε ποιες είναι οι απαραίτητες κινήσεις τις οποίες καλούνται να πραγματοποιήσουν οι διοικήσεις των σωματείων.

Ασφάλιση προπονητή και οι υποχρεώσεις των σωματείων

  1. Νομικός ορισμός του προπονητή: Σε πρώτο βήμα αξίζει να αποσαφηνίσουμε τη γενική (νομοθετική) περιγραφή του προπονητή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4809/2021 που αναφέραμε και πρωτύτερα. Προπονητής, λοιπόν, είναι «ο επαγγελματίας που αναλαμβάνει σε αγωνιστικό επίπεδο και για αγωνιστικούς σκοπούς, την προετοιμασία, την καθοδήγηση, την αύξηση της αθλητικής απόδοσης, την αθλητική πρόοδο και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των αθλητών». Για να μπορέσει να χαρακτηριστεί όμως κάποιος ως επαγγελματίας προπονητής οφείλει να έχει λάβει ατομικό αριθμό μητρώου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
  2. Ασφάλιση προπονητών: Τώρα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου έναντι του επαγγελματία προπονητή, στο άρθρο 7 του σχετικού νόμου (ο οποίος τροποποίησε την παρ. 5 του άρθρου 31 ν. 2725/1999)  διαβάζουμε τα εξής: «Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Κάθε αθλητικός φορέας υποχρεούται να απασχολεί προπονητή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών εντός της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου από την 1η Αυγούστου έως και την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους».

 

Κατά πρώτον, διαπιστώνουμε ότι η νέα νομοθεσία προβλέπει δύο τρόπους αμοιβής: 

  1. τη μισθωτή εξαρτημένη εργασία (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) μέσω ατομικής σύμβασης
  2. την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών επί τη βάσει ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, δηλαδή προπονητής με μπλοκάκι. 

 

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο επιλογές καλείστε να επιλέξετε την προτιμότερη ανάλογα με το χαρακτήρα της συνεργασίας που επιθυμείτε σε συνεννόηση πάντοτε με τον συνεργάτη-προπονητή.

Κατά δεύτερον, στον παραπάνω παράγραφο προσδιορίζεται και το ποσό της κατώτατης αμοιβής. Έτσι, στην περίπτωση της εξαρτημένης εργασίας είναι προφανές ότι ο περιορισμός είναι ο βασικός μισθός, όπως προβλέπεται από την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ όσον αφορά τον προπονητή-ελεύθερο επαγγελματία η κατώτατη αμοιβή είναι 250€/μήνα απασχόλησης (πλέον ΦΠΑ).

Αφού, λοιπόν, υπογραφούν από τα δύο μέρη τα περιεχόμενα του συμφωνητικού ή της σύμβασης, τότε η διοίκηση της ομάδας έχει 3 επιλογές επικύρωσης του σχετικού εγγράφου: 

  1. καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ
  2. κατάθεση και θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  3. ανάρτηση στο taxisnet. 

 

Βέβαια, εδώ εμπίπτουν ορισμένοι περιορισμοί. Αν έχει υπογραφεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τότε η αναγγελία της πρόσληψης στην ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να προηγείται από την ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας. Ενώ εφόσον δεν αποτελεί περίπτωση πλήρους απασχόλησης το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να αναρτήσει τους όρους της σύμβασης εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων. Στο ενδεχόμενο, τώρα, που συνεργάζεστε με προπονητή με μπλοκάκι, καλείστε να υποβάλετε στο taxisnet τη λεγόμενη «τρίμηνη κατάσταση συμφωνητικών», σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1882/1990. Συγκεκριμένα μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστοτε έτους ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά του προηγούμενου τριμήνου.

Είναι προφανές ότι την τήρηση της νομοθεσίας θα την επιβλέπουν οι αρμόδιες αρχές (Υπουργείο Εργασίας, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), επιβάλλοντας σε περίπτωση παραβίασής της και τις αντίστοιχες ποινές (π.χ. διοικητικά πρόστιμα, παύση κρατικής χρηματοδότησης).

Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και myTeam

Τα παραπάνω σκιαγραφούν ένα συνοπτικό οδηγό στη νομοθεσία που διέπει πλέον την εργασία στους αθλητικούς φορείς. Εμείς από τη μεριά μας θα θέλαμε να παρακινήσουμε τις διοικήσεις των ερασιτεχνικών σωματείων να ακολουθήσουν κατά γράμμα τις παραπάνω οδηγίες. Και αυτό διότι μέσω αυτών των κινήσεων αναγνωρίζεται πλέον ο κομβικής σημασίας ρόλος του προπονητή για τη λειτουργία μιας αθλητικής ακαδημίας και την ανάπτυξη του αθλητικού πολιτισμού. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το brand name σας δεν εξαρτάται μόνο από την αναγνωρισιμότητα των συμβόλων σας και τις αθλητικές επιτυχίες αλλά και από τις αξίες και την ηθική προσέγγιση που πρεσβεύει ο σύλλογος. Η ασφάλιση των προπονητών δύναται να διαμορφώσει ένα περιβάλλον ασφάλειας και εργασιακής αξιοπρέπειας, το οποίο αναμφίβολα θα αναβαθμίσει το όνομα του συλλόγου αλλά και την ίδια την εμπειρία των μελών του.

Κλείστε μια παρουσίαση για να δείτε όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας πατώντας εδώ.

More To Explore